Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Vĩnh Tân

Ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân
0919059169
stg-vinhchau-thcsvinhtan@edu.viettel.vn