Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Vĩnh Tân

Ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân
0919059169
thcsvinhtan.vc@soctrang.edu.vn