TRƯỜNG THCS VĨNH TÂN

Địa chỉ: Ấp Nô Puôl. xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0919059169

Email:  thcsvinhtan.vc@soctrang.edu.vn